top of page

Naturisme

 

 

 

 

"Naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur. Het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid, die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu."

bron: NFN

instagram-icon-logo-10.jpg
bottom of page